Školský semafor

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 4. 10. 2021 4. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov 29. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl  13. 9. 2021

Veľké ďakujem

V mene prezídia ARŠG SR a ASOŠS sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom  našich škôl za zodpovedný prístup ku vzdelávaniu a plneniu si svojich povinností v náročnom období pandémie Covid 19 a  dobrovoľne využili možnosť zaočkovať sa. Je v záujme nielen riaditeľov gymnázií a odborných škôl,

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ponúka odbornej verejnosti možnosť zapojenia sa do hodnotenia projektov vysokých škôl zameraných na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva hľadá hodnotiteľov, za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021 z 3. 6. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna): Škola

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií k iniciatíve na zrušenie prijímacích skúšok

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií k iniciatíve na zrušenie prijímacích skúšok

Východisko Prijímanie na štúdium na stredné školy je veľmi zásadný, až osudový proces pre uchádzačov o toto štúdium.  Pandemická situácia výrazne do tohto procesu zasahuje, komplikuje ho a prináša neistotu pre žiakov. Riaditelia stredných škôl, ktorí sú zo zákona zodpovední za

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Tak nám po roku opäť zrušili maturity. Podľa mňa predčasné, veľmi chybné a nekompetentné rozhodnutie.  Ako dlhoročný učiteľ odborných predmetov a riaditeľ strednej priemyselnej školy, ktorý cíti zodpovednosť za kvalitu absolventov, ktorí vychádzajú z našej školy, cítim povinnosť vyjadriť, že toto rozhodnutie považujem

Ku Dňu učiteľov

Ku Dňu učiteľov

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia – základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje.  Pri dátume 28. marec, tradičnom Dni učiteľov, si

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Zásadná pripomienka:  §63 (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať dve prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy a študijný odbor alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školyučebný odbor; v odôvodnených prípadoch na prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy