Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Tak nám po roku opäť zrušili maturity. Podľa mňa predčasné, veľmi chybné a nekompetentné rozhodnutie.  Ako dlhoročný učiteľ odborných predmetov a riaditeľ strednej priemyselnej školy, ktorý cíti zodpovednosť za kvalitu absolventov, ktorí vychádzajú z našej školy, cítim povinnosť vyjadriť, že toto rozhodnutie považujem

Ku Dňu učiteľov

Ku Dňu učiteľov

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia – základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje.  Pri dátume 28. marec, tradičnom Dni učiteľov, si

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Zásadná pripomienka:  §63 (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať dve prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy a študijný odbor alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školyučebný odbor; v odôvodnených prípadoch na prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy

Zapojte sa do prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v rámci projektu QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET prieskum názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku. ŠIOV si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum v rámci prieskumu názorov na zabezpečovanie kvality OVP na Slovensku, ktoré sa

ŠIOV posilnil spoluprácu s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľmi škôl v rámci odborného školstva

ŠIOV posilnil spoluprácu s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľmi škôl v rámci odborného školstva

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zapája do diskusie o stave a možnostiach odborného vzdelávania v období dištančného vzdelávania Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska, riaditeľov stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií s cieľom zlepšiť spoluprácu so