V mene prezídia ARŠG SR a ASOŠS sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom  našich škôl za zodpovedný prístup ku vzdelávaniu a plneniu si svojich povinností v náročnom období pandémie Covid 19 a  dobrovoľne využili možnosť zaočkovať sa. Je v záujme nielen riaditeľov gymnázií a odborných škôl, učiteľov, odborných zamestnancov  a všetkých nepedagogických zamestnancov  škôl, no hlavne v záujme žiakov, ktorí nutne potrebujú prezenčné vzdelávanie v rovesníckych kolektívoch, aby sme sa spolu všetci vrátili v novom školskom roku k prezenčnému vzdelávaniu detí bez obmedzení a nariadení, spôsobených pandémiou Covid 19. Urobme všetko preto, aby sme sa vzájomne neohrozovali a zbytočne nevystavovali iných,  zvýšenému riziku akejkoľvek pandémie. Buďme preto zodpovední nielen k sebe, ale aj k rodinným príslušníkom a ľuďom s ktorými prichádzame každodenne do styku. 

Ing. Felix Dömény za prezídium Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

RNDr. Jozef Škorupa za prezídium Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky

Veľké ďakujem