zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

UPOZORNENIE: V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 26. 11. 2021
 

26. 11. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

26. 11. 2021 –  Aktualizovaná Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

26. 11. 2021 – Aktualizovaná  Príloha č. 1a – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

26. 11. 2021 – Aktualizovaná Príloha č. 3 – Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

24. 11. 2021 – Zverejnenie dokumentu Príloha č. 4 – Potvrdenie o zamestnaní5. 11. 2021 – Zverejnenie dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov značky Siemens Healthineers

5. 11. 2021 – Aktualizácia usmernenia k preberaniu antigénových samotestov

29.10.2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

22. 10. 2021 – Aktualizácia FAQ – Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

15. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

12. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu pre riaditeľov k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU v školskom roku 2021/2022

11. 10. 2021 – Aktualizácia z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva – Príloha č. 1 a Príloha č. 1a.

4. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov

29. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl 

13. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR – ISKOLAI JELZŐLÁMPA

10. 9. 2021 – Aktualizácia FAQ – Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

9. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

1. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR – ISKOLAI JELZŐLÁMPA

31. 8. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

31. 8. 2021 – Zaslanie e-mailu riaditeľom základných škôl, špeciálnych základných škôl a riaditeľom všetkých typov stredných škôl o aktualizácii organizácii distribúcie antigénových samotestov

31. 8. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu „Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie“

26. 8. 2021 o 14:00 – LIVE stream na facebookovej stránke ministerstva k otvoreniu školského roka 2021/2022

25. 8. 2021 – Zaslanie e-mailu riaditeľom škôl s kontaktnými údajmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva

25. 8. 2021 – Aktualizácia FAQ – Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

25. 8. 2021 – Zverejnenie prílohy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“

23. 8. 2021 – Zaslanie e-mailu riaditeľom základných škôl, špeciálnych základných škôl a riaditeľom všetkých typov stredných škôl o organizácii distribúcie antigénových samotestov

20. 8. 2021 o 14:00 – LIVE stream na facebookovej stránke ministerstva k otvoreniu školského roka 2021/2022

20. 8. 2021 – Zaslanie e-mailu riaditeľom základných škôl, špeciálnych základných škôl a riaditeľom všetkých typov stredných škôl o harmonograme pre domáce antigénové samotesty

19. 8. 2021 – Zaslanie e-mailu riaditeľom základných škôl a špeciálnych základných škôl o postupe testovania kloktacími testami na začiatku školského roka 2021/2022

17. 8. 2021 – Zverejnenie manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR


ZVEREJNENÉ 17. 8. 2021

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ministerstvo za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania tried získava informácie od riaditeľov škôl o vývoji epidemiologickej situácie pravidelne pomocou online formulára, ktorý je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Tento formulár obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie v školách a triedach. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať aktuálne informácie:

  1. každý pondelok, a zároveň
  2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

Postup ako si aktualizovať kontaktné údaje v Centrálnom registri nájdete na webovej stránke:
https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/

ŠKOLSKÝ SEMAFOR