Uznesenie č. 01/2023

Uznesenie č. 01/2023

zo zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilov dňoch 21. – 22. novembra 2023 v Hornom Smokovci, GRAND hotel BELLEVUE Asociácia stredných odborných škôl Slovenska berie na vedomie: schvaľuje: odporúča a predkladá Ministerstvu školstva SR podľa jednotlivých sekcií závery z rokovaní a) sekcia obchodných a hotelových

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

KONFERENČNÍ PRE-MEETING na téma: ”Implementace kompetenčně zaměřeného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, ČR a SR“

Vážení aktéři ve vzdělávání, dovolte, abychom Vás v rámci Erasmus+ projektu „SKAV SK + SKAV CZ:Spolu k novému kurikulu“ pozvali na pre-meeting na téma: „Implementacekompetenčně orientovaného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, z ČR aSR“, který se koná u příležitosti konference

Quo vadis, priemyslovka?

Quo vadis, priemyslovka?

Po dlhšej odmlke , keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva