Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.

Cieľom programu doučovania na stredných školách je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Predovšetkým ide o doplnenie vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce.

Žiadosť sa podáva výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom online formulára – Elektronický formulár žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že výzva „Spolu úspešnejší 2021“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné pripojiť ako prílohu do elektronickej žiadosti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, ktorého vzor je možné stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu úspešnejší 2021“.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolu.uspesnejsi@minedu.sk.

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 11. 10. 2021 do 23:59 hod.

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený 14. 10. 2021.

Súbory na stiahnutie

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výzvy „Spolu úspešnejší 2021“