Štátny inštitút odborného vzdelávania (Národné referenčné miesto EQAVET) organizuje seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa koná v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+).

Hlavnými témami podujatia sú:

  1. Nástroje na zabezpečovanie kvality OVP – metóda vzájomného hodnotenia (peer review) a trasovanie absolventov
  2. Príklady a skúsenosti s využívaním týchto nástrojov v SR a iných krajinách
  3. Sieť pre zabezpečovanie kvality OVP v SR
  4. Predstavenie výstupov projektu QUANTUM

Z dôvodu protipandemických opatrení sa podujatia môže zúčastniť len obmedzený počet účastníkov/účastníčok. Pre záujem zo strany verejnosti  zabezpečíme aj živý prenos (live stream) podujatia. V prípade záujmu o zaslanie linku sa prosím registrujte. Po vyplnení registrácie, Vám bude DEŇ pred seminárom zaslaný link na živý prenos podujatia.

Živý prenos sa uskutoční 21. októbra 2021, v čase 13:00 – 16:00.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na eqavet@siov.sk | Navštívte stránku o zabezpečovaní kvality OVP: okvalite.sk 

Seminár: Hovorme o kvalite OVP