Cieľom Komponentu 7 „Vzdelávanie pre 21. storočie“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je dosiahnuť plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.

Hlavným nástrojom je podpora nákupu a inštalácie digitálneho vybavenia a softvéru. Tento proces podporí aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese.

Medzi kľúčové investície patrí najmä Investícia 1 „Digitálna infraštruktúra v školách“, ktorá podporí budovanie digitálnej infraštruktúry a sprostredkovane posilní aj digitálnu gramotnosť a zručnosti žiakov.

DigiEdu – digitálne vybavenie pre každú školu