V súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní minister školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentom vysokých škôl ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena sv. Gorazda.   


Návrhy na ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.


Návrh na ocenenie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl predkladá 

  •           riaditeľ školy,
  •           zriaďovateľ školy (štatutár),
  •           okresný úrad v sídle kraja (prednosta),
  •           obec alebo samosprávny kraj (štatutár)
  •           štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR;


Návrh na ocenenie študentov vysokej školy predkladá rektor.

Dôvody, pre ktoré možno navrhnúť osoby na udelenie ocenenia  pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (Cena sv. Gorazda) sú uvedené v čl. 3 ods. 2 smernice MŠVVaŠ SR č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní.

Po vyplnení elektronického formulára Vám príde na Vami zadaný e-mail potvrdenie o jeho odoslaní spolu s linkom, na ktorom sa Vám formulár zobrazí vo formáte pdf. Žiadame Vás o jeho vytlačenie, podpísanie, opečiatkovanie a zaslanie na emailovú adresu gorazd.ziaci2021@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Oceňovanie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva