PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU FINQ?

ČO JE PROGRAM FINQ?

Program FinQ je inovatívnym a systémovým riešením rozvoja finančnej kultúry na školách formou rozvíjania kľúčových kompetencií pre 21. storočie a rozvoja kritického myslenia. FinQ má ambíciu podporovať systémové myslenie pedagógov a žiakov, komunikačné, poznávacie, logické, sociálne kompetencie a kompetencie osobnostného rozvoja. Problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov, nie je potrebné vytvárať žiadny predmet navyše.

Program FinQ je určený pre všetky základné a stredné školy v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre pedagógov a žiakov a zaujímavé dáta vplyvu rozvoja finančnej kultúry na čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov. Program FinQ je úspešne overený v praxi; v súčasnosti prebieha jeho implementácia na 124 základných a stredných školách na Slovensku.

VÝZVA FINQ CENTRA N.O. NA PRIHLASOVANIE ŠKÔL DO PROGRAMU FINQ OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024