Tak nám po roku opäť zrušili maturity. Podľa mňa predčasné, veľmi chybné a nekompetentné rozhodnutie. 

Ako dlhoročný učiteľ odborných predmetov a riaditeľ strednej priemyselnej školy, ktorý cíti zodpovednosť za kvalitu absolventov, ktorí vychádzajú z našej školy, cítim povinnosť vyjadriť, že toto rozhodnutie považujem za nesprávne. Dôvodov je veľa. Maturitná skúška je overenie a obhájenie vedomostí a zručností absolventa školy. Nepoznám relevantný a uznávaný certifikát odborný, alebo jazykový, ktorý by sa dával za dochádzku a priebežné výsledky, ale vydáva sa iba po obhájení požadovaných kompetencií na skúške. I na našej škole akreditované certifikáty (medzinárodný certifikát znalosti počítačových sietí CISCO, alebo elektrotechnická spôsobilosť) sa dajú vydať len po absolvovaní skúšky a aj sa budú konať, lebo tie našťastie nemá minister kompetenciu zrušiť. Ani „vodičák“, či certifikát v akreditovanej jazykovej škole sa nedá získať bez skúšky. Podľa môjho názoru je to i nenaplnenie legislatívnych (národných i medzinárodných) požiadaviek predpísaných na získanie stupňa klasifikácie vzdelania a Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Na odborných školách sa maturuje z teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky. To je súhrn odborných predmetov, spájajú sa tu medzipredmetové vzťahy, my na tieto skúšky prizývame odborníkov z praxe a študent pred komisiou obhajuje, že má odborné kompetencie pre daný odbor.

Za veľkú a po minulom roku, napriek našim protestom, opakovanú chybu považujem, že sa opäť zabudlo, že sú tu študenti, ktorí pracovali na projektoch, ktoré sa v zmysle platnej legislatívy po obhajobe dajú uznať ako praktická maturita. Pociťujem ako veľkú krivdu, že títo študenti a ich konzultanti na týchto prácach strávili množstvo voľného času, uspeli s nimi niektorí napríklad i v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá prostredníctvom online obhajob prebieha a teraz sa im majú administratívne vypočítať známky tak ako všetkým ostatným. Tak ako považujem za veľkú chybu, že sa maturitné skúšky zrušili a vôbec sa s tým nestotožňujem, tak nedať možnosť riaditeľom uznať za maturitnú skúšku hotový projekt, na ktorom sa pracovalo celý rok, považujem za nespravodlivé a demotivujúce.

Nie som s týmto názorom osamotený. Práve naopak. Svoj dôrazný nesúhlas vyjadrujú zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy. Klub 500 najväčších zamestnávateľov na Slovensku dokonca požaduje zrušenie tohto rozhodnutia. Nie sú spokojní ani predstavitelia kvalitných vysokých škôl.

Viem a je to pochopiteľné, že mnohí študenti 4. ročníkov (už ich nemôžem oslovovať maturanti, o tento status prišli) toto rozhodnutie privítali. No mali by to byť hlavne oni, ktorí protestujú. Oni sú tí, ktorým toto rozhodnutie najviac ublížilo. A tých čo chcú ísť študovať na zahraničné univerzity, kde sa maturita nerušila, to možno i poškodilo.

Škoda. Riešenia boli a bol čas na určenie toho najlepšieho. Hovorí sa, že nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát. Pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba.

autor: Ing. Peter Papík

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba