Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zapája do diskusie o stave a možnostiach odborného vzdelávania v období dištančného vzdelávania Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska, riaditeľov stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií s cieľom zlepšiť spoluprácu so školami a pomôcť im prekonať bariéry vznikajúce počas dištančného vzdelávania v rámci odborného vzdelávania a prípravy.

22. januára 2021 sa v spolupráci so sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnila už druhá online diskusia. Jej hlavnou témou  boli:

  • možnosti ukončovania štúdia v súčasnej pandemickej situácii (záverečná skúška, maturitná skúška, absolventská skúška) a úroveň kompetencií, zručností a vedomostí žiakov v nadväznosti na ukončovanie štúdia v rámci praktického vyučovania.

Štátny inštitút odborného vzdelávania inicioval diskusie s riaditeľmi škôl, pretože má eminentný záujem o to, aby žiaci stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií mali možnosť nadobúdať aj v čase pandémie kompetencie, vedomosti a zručnosti potrebné pre trh práce.

článok prebraný z www.siov.sk

ŠIOV posilnil spoluprácu s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľmi škôl v rámci odborného školstva