zdroj: Blog Peter Papík

V poslednom čase sa na rôznych odborných fórach a konferenciách, ale i v médiách objavujú informácie, že stredné odborné školy majú problém s nájdením kvalifikovaných odborných učiteľov. Je to fakt. Poukazujú na to a už dosť hlasno, najmä riaditelia stredných škôl a zatiaľ sa s tým nič nedeje, reakcia zodpovedných zatiaľ chýba a situácia je naozaj vážna.

V čom je problém?

Všeobecne získať dnes niekoho na miesto učiteľa nie je ľahké pri nástupných platoch aké v školstve sú, aj keď nejaké zvyšovanie prebehlo a je ešte sľúbené, no stále to nie je dostatočné, keď si uvedomíme, že to musí byť vysokoškolsky vzdelaný človek a ak si vypočíta čistú mzdu a odráta životné náklady (rodina, prípadne úver…), tak to nie je jednoduché. No u učiteľov odborných, najmä technických predmetov je to ešte zložitejšie, pretože vo svojom odbore inde zarobí viac a veľa krát násobne viac. A to ešte po nástupe do školy, ak nemá, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium a prípadne i ďalšie vzdelávania, aby mohol po administratívnej stránke kvalifikovane učiť.

Odborný učiteľ nie je ľahké zamestnanie. Mal by byť vzdelaný vo svojom odbore (väčšinou v širších súvislostiach, ako keď pôsobí v praxi, lebo učí viac odborných predmetov), mal by vedieť učiť (to zďaleka nevie každý, kto je dobrý vo svojom odbore), musí rátať s tým, že pracovná doba nie sú len odučené hodiny, ale aj príprava na ne, oprava písomiek, referátov, príprava odborných cvičení, či meraní, maturitných zadaní a podobne. Okrem toho musí držať krok so zmenami a inováciami vo svojom odbore. Kto to nevyskúšal nepochopí.

Čiže takíto ľudia sa zháňajú ťažko, učitelia nad 65 rokov musia odísť a vzniká problém, že kto bude učiť? Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť vzdelávací proces kvalifikovanými učiteľmi, len ak ich nemá, tak to nejde. A odborný predmet nemôže dať učiť inému učiteľovi s inou aprobáciou. Tak ako angličtinu nedá predsa učiť niekomu, kto nevie po anglicky. 

Situácia je už teraz zlá a bude sa zhoršovať.

Aké sú riešenia ?

Najlepšie a najideálnejšie riešenie je zdvihnúť platy na úroveň aby nebol problém takýchto ľudí získať učiť. Veď vzdelávanie je vraj priorita, ako všetci deklarujú, ale žiaľ nikto to neplní konkrétnymi činmi.

Môže vzniknúť námietka, či aj tým učiteľom, ktorí nevyučujú tak náročné predmety z hľadiska odbornosti a prípravy. Pokiaľ by riaditelia škôl mali prostriedky na diferencované hodnotenie i podľa náročnosti predmetov, je to na debatu. Len musia tie prostriedky mať.

Možné riešenie sa javí i ak sa pozrieme do zahraničia, kde majú iný systém základných úväzkov ako u nás. My máme rovnaký základný úväzok bez ohľadu na predmet, ale sú školské systémy, kde je základný úväzok diferencovaný podľa koeficientu náročnosti predmetu, sú vytvorené pásma úväzkov podľa predmetov a tak niekto ho môže mať základný úväzok 16 hodín a iný 32. Tu by vznikol tiež priestor na viac nadúväzkových hodín, najmä u učiteľov s pedagogickou praxou, a tým i na vyšší plat. Musel by to však umožniť zákonník práce (tu si myslím, že školstvo by potrebovalo vzhľadom na špecifiká vo viacerých oblastiach výchovnovzdelávacieho procesu špecifikáciu v zákonníku práce). Toto riešenie ale je až ako náhradné, oproti klasickému zvýšeniu platov, lebo ten znížený úväzok v zahraničí práve zohľadňuje náročnosť prípravy na daný predmet.

Ďalšie riešenie by mohlo byť, aby sme nehovorili len o platoch, aj keď tam je pes zakopaný, umožnenie vyučovať na odborných školách odborníkom z praxe. Odborné školy majú zväčša na svoje vzdelávacie portfólio zmluvných partnerov v praxi – firmy pre ktorých pripravujú absolventov a kam chodia študenti na prax. Tu by sa dalo dohodnúť, že takýto odborník odučí v školskom roku niektorý odborný predmet. Aj toto však treba riešiť v zákonníku práce, aby mohol byť zamestnávateľom uvoľnený, nemusel si brať dovolenku, či náhradné voľno a nevyžadovať od neho doplňujúce pedagogické štúdium.

Hlavne treba niečo podniknúť, lebo plač nad nedostatkom absolventov pre technické profesie v rôznych oblastiach, či IT sektor bude ešte väčší, lebo nebude mať kto odborné predmety na škole učiť a absolventov pre trh práce pripraviť. Už rozprávať o tom nestačí, treba konať.

Nedostatok odborných učiteľov