zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22. – 23. novembra 2017 v Hornom Smokovci – GRAND hotel BELLEVUE

Zápisnica č. 2/2017