zo zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27. – 28. novembra 2018 vo Vysokých Tatrách – Horný Smokovec

Zápisnica č. 1/2018