Dňa 10. júna 2020 prebehlo stretnutie v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (Andrej Hutta) a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény).

Témou stretnutia bol návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ a predstavenie troch základných fáz:

fáza 1 vyrovnanie technickej nerovnosti (digitálny príspevok)

fáza 2 digitálny transformácia škôl a samotný pedagogický zbor tak, aby dokázali vytvárať úlohy pre deti v nasledujúcich okruhoch: 1. vlastný duševný rozvoj, 2. sociálne zručnosti a 3. minimálne technické zručnosti

fáza 3 racionalizácia vzťahov v prostredí štátnych a verejných inštitúcií tak, aby boli jasné a logicky zadelené kľúčové kompetencie a povinnosti – starostlivosť o komfort vzdelávania – nastavenie a dohľad nad kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu z pohľadu legislatívy a schopnosti rozvíjať potenciál pedagogického zboru – dohľad nad kvalitou pedagogického zboru, ich vedenie k vytváraniu kvalitnej klíme podporujúcej kreativitu a chuť učiť sa pre deti s podporou prekonávať náročné vzdelávacie udalosti

Stretnutie prebehlo s porozumením nevyhnutnosti zavedenia navrhovanej systémovej zmeny.

Stretnutie na ŠIOVe