Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska, Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníčka Asociácia základných umeleckých škôl, Ing. Felix Dömény, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a RNDr. Pavel Sadloň, člen Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska.

Zástupca asociácie stredných odborných škôl predstavil iniciatívu Prepojenie vzdelávania a praxe pre budúcnosť. Cieľom je zabezpečenie dostupnosti efektívnejšieho digitálneho vzdelávania pre každého pedagogického a odborného zamestnanca, žiaka, študenta prostredníctvom digitálneho príspevku. Iniciatívu podporujeme a jej uplatnenie vnímame ako pomoc pre vzdelávanie žiakov a študentov.

Prebrané a upravené zo stránky www.ozpsav.sk.

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve