Vo štvrtok MŠVVaŠ SR oznámilo, že maturitné skúšky v tomto roku prebehnú len administratívne, vypočítaním priemeru známok. Z môjho pohľadu dlhoročného stredoškolského učiteľa a teraz i riaditeľa školy nešlo o správne rozhodnutie. 

Dlho sa hovorilo, že najdôležitejší parameter k rozhodnutiu o tom či sa nastúpi, alebo nenastúpi do škôl a či a ako budú prebiehať maturity rozhodne epidemiologická situácia na Slovensku a posledné slovo bude mať hlavný hygienik. Ten však maturity za dodržania stanovených pravidiel povolil. Takže ide o politické rozhodnutie. Do júna je ešte mesiac, tak sa s takýmto riešením mohlo minimálne počkať, ako sa situácia vyvinie. A to tým skôr, že v niektorých štátoch Európy sa brány škôl zrejme otvoria a asi sa tam bude aj maturovať. Ak tak bude, tak toto rozhodnutie našim absolventom skôr uškodí.  

Uškodí im to podľa mňa aj z toho dôvodu, že je rozdiel  v našej i medzinárodnej stupnici kvalifikácií ak niekto skončí strednú školu s alebo bez maturity. Týmto rozhodnutím sa všetci absolventi stredných škôl z tohto pohľadu dostávajú na rovnakú úroveň a ten rozdiel sa stiera. Argument, že veď si môžu vybrať aj teraz ísť maturovať pred komisiu neobstojí, pretože na výstupnom papieri, ktorý dostanú to nijako nebude rozlíšené. Takže nedostávajú plnohodnotné maturitné vysvedčenie, ale len štatistický list.

Z mojich mnohých dlhoročných kontaktov a rokovaní so zamestnávateľmi a ľuďmi z praxe viem, že maturitná skúška má svoju hodnotu. Je naozaj rozdiel, či niekto skončí školu po absolvovaní skúšky, alebo len administratívne dostane vysvedčenie. Hoci sa teraz objavujú na sociálnych sieťach názory mnohých „reformátorov“ že by to tak mohlo dokonca zostať a že treba zrušiť i štátnice, veď načo skúšať znova z niečoho z čoho už skúšaný študent bol a podobné úlety, myslím si opak. Lebo zmysel to má a veľký. Ide o to, či absolvent dokáže poznatky a vedomosti zosumarizovať, hľadať súvislosti i obhájiť svoj názor, pri praktickej maturite  svoje závery z projektu, merania a podobne. Naopak mali by sme smerovať podľa môjho názoru k štandardizovaným výstupom, kde sa ukáže či študent spĺňa alebo nespĺňa požadovaný štandard a to podľa môjho názoru dokonca bez ohľadu na dovtedajšie známky. Tie majú byť len informáciou o čiastkových výsledkoch. Výstupná skúška by mala byť podľa mňa štandardizovaná, tak ako je to pri niektorých certifikátoch.

Nespravodlivosťou tohto rozhodnutia je, že ani študentom, ktorí si vybrali praktickú maturitnú skúšku vykonať formou obhajoby vlastného projektu a na ktorom pracovali dlhý čas vo svojom voľnom čase a tieto projekty majú hotové, nemôžu ich mať ohodnotené, ale aj im sa tiež vypočíta známka len z predmetov. Práve táto forma praktickej maturity umožňuje študentom samostatne pracovať, zbierať podklady, vyhodnocovať ich, dospieť k záverom a tie si pred komisiou obhájiť. Zrejme o tom rozhodovali ľudia, ktorým odborné vzdelávanie veľa nehovorí.

Je to tak ako to je, vykonáme administratívne úkony. Ale možno keď doznie radosť zo záhradných párty, ktoré na oslavu zorganizovali iste i tí, čo vypisovali na sociálne siete ako sa boja o svoj život pri stretávaní so spolužiakmi na maturitách, tak možno si po čase aj oni uvedomia že radosť z kontumačného víťazstva je len krátkodobá. Najviac sú cenené víťazstvá, síce neraz aj  ťažko vybojované, ale v priamom a férovom zápase.

autor: Ing. Peter Papík

Maturity sa nemali rušiť