VÝZVA FINQ CENTRA N.O. NA PRIHLASOVANIE ŠKÔL DO PROGRAMU FINQ OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU FINQ? ČO JE PROGRAM FINQ? Program FinQ je inovatívnym a systémovým riešením rozvoja finančnej kultúry na školách formou rozvíjania kľúčových kompetencií pre 21. storočie a rozvoja kritického myslenia. FinQ má ambíciu podporovať systémové myslenie pedagógov a žiakov, … Čítať ďalej VÝZVA FINQ CENTRA N.O. NA PRIHLASOVANIE ŠKÔL DO PROGRAMU FINQ OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024