Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve

Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času … Čítať ďalej Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve