Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Zásadná pripomienka:  §63 (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať dve prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy a študijný odbor alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školyučebný odbor; v odôvodnených prípadoch na prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy … Čítať ďalej Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.