Zápisnica č. 1/2015

zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. marca 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády Zápisnica č. 1/2015