zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24.25. marca 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády

Zápisnica č. 1/2015