Zápisnica č. 2/2015

zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. októbra 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády Zápisnica č. 2/2015