zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20.21. októbra 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády

Zápisnica č. 2/2015