Akadémia stredoškolských talentov

Akadémia stredoškolských talentov

Vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka, Dovoľte mi Vás srdečne pozvať na jedinečné podujatie Akadémia stredoškolských talentov, ktoré sa uskutoční dňa 26.9.2024 v Bratislave. Toto podujatie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Asociáciou stredných odborných škôl a je zamerané na prezentáciu zaujímavých projektov,

Uznesenie č. 01/2023

Uznesenie č. 01/2023

zo zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilov dňoch 21. – 22. novembra 2023 v Hornom Smokovci, GRAND hotel BELLEVUE Asociácia stredných odborných škôl Slovenska berie na vedomie: schvaľuje: odporúča a predkladá Ministerstvu školstva SR podľa jednotlivých sekcií závery z rokovaní a) sekcia obchodných a hotelových

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

KONFERENČNÍ PRE-MEETING na téma: ”Implementace kompetenčně zaměřeného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, ČR a SR“

Vážení aktéři ve vzdělávání, dovolte, abychom Vás v rámci Erasmus+ projektu „SKAV SK + SKAV CZ:Spolu k novému kurikulu“ pozvali na pre-meeting na téma: „Implementacekompetenčně orientovaného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, z ČR aSR“, který se koná u příležitosti konference

Quo vadis, priemyslovka?

Quo vadis, priemyslovka?

Po dlhšej odmlke , keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky UPOZORNENIE: V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických

EHSV Vaša Európa, váš názor: „Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.“

EHSV Vaša Európa, váš názor: „Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.“

zdroj: Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) plánuje 13. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční 31. marca a 1. apríla 2022. V rámci podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) bude na dvojdňové kolo diskusií, seminárov a interaktívnych aktivít týkajúcich sa

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI

zdroj: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve

Seminár: Hovorme o kvalite OVP

Štátny inštitút odborného vzdelávania (Národné referenčné miesto EQAVET) organizuje seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa koná v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+). Hlavnými témami podujatia sú: Nástroje na zabezpečovanie kvality OVP – metóda vzájomného hodnotenia (peer

Školský semafor

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 4. 10. 2021 4. 10. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov 29. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného dokumentu Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl  13. 9. 2021

Veľké ďakujem

V mene prezídia ARŠG SR a ASOŠS sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom  našich škôl za zodpovedný prístup ku vzdelávaniu a plneniu si svojich povinností v náročnom období pandémie Covid 19 a  dobrovoľne využili možnosť zaočkovať sa. Je v záujme nielen riaditeľov gymnázií a odborných škôl,

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ponúka odbornej verejnosti možnosť zapojenia sa do hodnotenia projektov vysokých škôl zameraných na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva hľadá hodnotiteľov, za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií k iniciatíve na zrušenie prijímacích skúšok

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií k iniciatíve na zrušenie prijímacích skúšok

Východisko Prijímanie na štúdium na stredné školy je veľmi zásadný, až osudový proces pre uchádzačov o toto štúdium.  Pandemická situácia výrazne do tohto procesu zasahuje, komplikuje ho a prináša neistotu pre žiakov. Riaditelia stredných škôl, ktorí sú zo zákona zodpovední za

Podpísali sme Memorandum o spolupráci

Podpísali sme Memorandum o spolupráci

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Asociácia stredných odborných škôl Slovenska budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja vzdelávania v prostredí priemyselných, odborných a obchodných škôl. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a prezident Asociácie

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Nedá sa urobiť rovnakú chybu dvakrát, pretože druhýkrát to nie je chyba ale voľba

Tak nám po roku opäť zrušili maturity. Podľa mňa predčasné, veľmi chybné a nekompetentné rozhodnutie.  Ako dlhoročný učiteľ odborných predmetov a riaditeľ strednej priemyselnej školy, ktorý cíti zodpovednosť za kvalitu absolventov, ktorí vychádzajú z našej školy, cítim povinnosť vyjadriť, že toto rozhodnutie považujem

Ku Dňu učiteľov

Ku Dňu učiteľov

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia – základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje.  Pri dátume 28. marec, tradičnom Dni učiteľov, si

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.

Zásadná pripomienka:  §63 (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať dve prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy a študijný odbor alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školyučebný odbor; v odôvodnených prípadoch na prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy