Dňa 24.7.2020 o 12.00 sa odohralo stretnutie medzi europoslancom Ivanom Štefancom, reprezentantom riaditeľov škôl na Slovensku Felixom Döménym a predstaviteľom Inštitútu duševnej práce Petrom Andreánskym. Začiatok diskusie bol venovaný jednoduchému predstaveniu témy „Digitálny príspevok”. Následne, aby bola dodržaná logická postupnosť a náväznosť krokov, bola prezentovaná celá myšlienka digitálnej transformácie škôl ako „Prepojenie teórie a praxe zajtrajška”.

Spoločne sme si nastavili postup pre otvorenie spoločenského diskurzu na tému potreby transformácie škôl. 

Odrazom vzájomného porozumenia je vytvorenie akéhosi myšlienkového mosta z aktuálneho stavu k príležitosti na zmenu, kde na prvom mieste bude žiak/študent zasadený do podnetného prostredia so samozrejmým prístupom k technológiám. Prostredia, kde bude samozrejmosťou rozvoj duševných postojov, spoločenských kompetencií a minimálnych technických zručností.

Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom