V dnešný deň, keď si pripomíname pre našu krajinu významný dátum boja za demokraciu, ale i Deň študentstva a v náročnej dobe v ktorej žijeme, cítim potrebu vysloviť výzvu všetkým zainteresovaným : Vráťme žiakov do škôl. 

Žijeme komplikovanú dobu, ktorá prináša situácie na ktoré sme neboli pripravení. Každá krajina sa ich snaží zvládať, ako najlepšie vie. Táto doba postihuje všetkých a všetko. Postihuje i vzdelávanie.  Slovensko patrí medzi krajiny, kde školy najviac obmedzili. Školy zatvárame pri zavádzaní obmedzení medzi prvými a naopak, pri ich čiastočnom uvoľňovaní ich otvárame medzi poslednými. Pri prvej vlne šíriaceho sa vírusu sa stredné školy začali zatvárať 10. marca a do konca školského roka sa neotvorili. Navyše sa u nás, na rozdiel od susedných štátov, zrušili maturity. Pri druhej vlne sa školy (stredné a druhý stupeň) zatvorili 12.októbra a sú zatvorené doteraz. A ako sme sa dozvedeli včera, do konca kalendárneho roka aj zrejme budú. No skúsenosti z iných krajín, ako píše vo svojom blogu Andrea Hajdúchová, ukazujú, že dá sa to aj inak.

A tak namiesto chaotických, zmätočných a žiaľ veľa krát i nekompetentných rozhodnutí, hľadajme ako sa to dá a neodsúvajme riešenie na lepšie časy. Ak sa nemôžu vrátiť do škôl všetci žiaci na plnú prezenčnú výuku, hľadajme spôsoby, ako ich vrátiť do školy, zatiaľ aspoň podľa priorít vzdelávania. Napríklad pri stredných školách maturantov (prípadne aj prvákov), alebo žiakov na praktické formy vyučovania. Dištančná forma výuky, napriek snahe a nasadení mnohých je náročná a komplikovaná pre obe strany a určite nie je plnohodnotná pre všetky predmety a preberané témy.

Sú chvíle, kedy treba zaujať jasný postoj. A tak si myslím, že práve teraz je čas, aby učitelia, riaditelia škôl a ich asociácie, ale i zamestnávateľské zväzy a združenia a všetci, ktorí si uvedomujú hodnotu a dôležitosť vzdelania vyzvali kompetentných : Vráťme urýchlene žiakov do škôl. Hľadajme spôsoby, ako sa to dá i v tejto dobe a poučme sa od tých, ktorí to dokázali. Lebo predlžovanie tohto stavu škodí predovšetkým žiakom, študentom a ich budúcnosti.

autor: Ing. Peter Papík

Vráťme žiakov do škôl