Rok 2020 nás všetkých odskúšal viac ako nám bolo milé. V istom zmysle sme si spravili také skúšky ľudskosti. Ukázala sa naša skutočná zohranosť, či dokážeme komunikovať a ako vnímame jednotlivca v kontexte celku.

Napriek poznaniam, ktoré sme museli prijať v podobe holých faktov, môžem hodnotiť rok 2020 veľmi pozitívne. Hlavne v tom, že odkryl slabé miesta spoločnosti, ba dokonca načrtol nápravu. Tá vedie cez spojenie síl, porozumenie, že každý je nenahraditeľným dielom celku a len spoločne zvládneme neočakávané zložité životné situácie. Je to práve to porozumenie, ktoré vedie ku konštruktívnemu dialógu a pomáhajúcim riešeniam.

Prajem preto Vám a Vašim blízkym, aby rok 2021 bol rokom zmeny. Tej, ktorá našim deťom a nám otvorí dvere do lepšej budúcnosti, kde každý bude mať príležitosť a možnosť byť šťastný.

Autor textu: Peter Andreánsky | text prebraný a upravený zo stránky www.institutdusevnejprace.sk

Prajeme šťastný nový rok 2021