Zápisnica č. 1/2017

z pracovného  stretnutia členov ASOŠ Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. – 5 apríla 2017 v Sliači, časť Sielnica, hotel Kaskády Zápisnica č. 1/2017