Uznesenie zápisnice

zo zasadania  Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 19.  novembra 2019 v Hornom Smokovci, GRAND hotel BELLEVUE Uznesenie zápisnice