Asociácia Stredných odborných škôl Slovenska  v súlade so svojimi  Stanovami  zo dňa 15. 06. 2006 podľa článku V.  na zaistenie svojich cieľov vytvára finančný fond, ktorý sa riadi týmito zásadami

Zásady hospodárenia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska