Stanovy Asociácie stredných odborných škôl Slovenska