Veľké ďakujem

V mene prezídia ARŠG SR a ASOŠS sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom  našich škôl za zodpovedný prístup ku vzdelávaniu a plneniu si svojich povinností v náročnom období pandémie Covid 19 a  dobrovoľne využili možnosť zaočkovať sa. Je v záujme nielen riaditeľov gymnázií a odborných škôl,

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ponúka odbornej verejnosti možnosť zapojenia sa do hodnotenia projektov vysokých škôl zameraných na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva hľadá hodnotiteľov, za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí